Půl roku uteklo dřív, než jsme se stihli ve druhé třídě pořádně rozkoukat, už je tu konec ledna a s ním i pololetní vysvědčení. Ve 2.B se na něj všichni moc těšili. Ve třídě jsou totiž samí šikovní školáci a jejich vysvědčení jsou plná spousty krásných jedniček. 

Všem dětem k jejich krásným známkám blahopřeji a těším se na to, jak se nám bude společně dařit v druhém pololetí.

Mgr. Pavla Schneiderová