Město Bruntál schválilo, na základě usnesení č. 2507/68R/2014 ze dne 21. 1. 2014 Rady města Bruntálu, kritéria pro podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Městem Bruntál zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 – BRUNTÁLSKÝ AMOS.

Více zde >>>

 

Třídy 3.A a 6.A se v rámci hodin výtvarné výchovy zapojili do soutěže Malujeme zvířátka. Podmínkou soutěže byla i návštěva stanice přírodovědců, kde se nachází spousta zajímavých zvířátek, která pak měli žáci za úkol ve škole nakreslit a odevzdat do konce listopadu. 

Pak se tam všechny obrázky vystavily a vznikla unikátní výstava, kterou jsme byli navštívit v hodině výtvarné výchovy 21.2.2013 s žáky z 6.A. Z každé kategorie se vybraly nejhezčí obrázky. Naše škola soutěžila v kategorii základní školy. A měli jsme úspěch, protože 3. místo vyhrála naše žákyně Barbora Zabloudilová ze třídy 6.A. Získala krásné ceny a samozřejmě i diplom. 

Na stanici přírodovědců jsme se po výstavě také dozvěděli mnoho zajímavých informací o hadech a jiných plazech. Přednáška i s praktickými ukázkami krmení se žákům moc líbila. 

Mgr. Iveta Krpcová

Fotogalerie >>>