Město Bruntál schválilo, na základě usnesení č. 2507/68R/2014 ze dne 21. 1. 2014 Rady města Bruntálu, kritéria pro podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Městem Bruntál zařazených v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 – BRUNTÁLSKÝ AMOS.

Více zde >>>