Základní škola Bruntál, Školní 2, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané ve dnech 1. až 30. 4. 2020 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Bruntál, Školní 2 od 1. 9. 2020, se vyhovuje v plném rozsahu.

číslo žáka výsledek zápisu
0YIN8 Přijat/a
1 Udělen odklad PŠD
10 Přerušeno správní řízení*
11 Přijat/a
12 Přijat/a
13 Přijat/a
14 Přijat/a
14U0P Přijat/a
15 Přerušeno správní řízení*
16 Přerušeno správní řízení*
17 Přijat/a
18 Přerušeno správní řízení*
2 Přijat/a
20 Přijat/a
21 Přijat/a
22 Přijat/a
23 Přijat/a
24 Přerušeno správní řízení*
25 Udělen odklad PŠD
26 Přijat/a
27 Udělen odklad PŠD
28 Přijat/a
29 Udělen odklad PŠD
3 Přerušeno správní řízení*
30 Přijat/a
31 Přerušeno správní řízení*
32 Přijat/a
33 Přerušeno správní řízení*
34 Přijat/a
35 Přijat/a
36 Udělen odklad PŠD
37 Přijat/a
38 Přerušeno správní řízení*
39 Přijat/a
4 Přijat/a
40 Přerušeno správní řízení*
41 Přijat/a
42 Přijat/a
5 Přijat/a
6 Přijat/a
68JDF Přijat/a
7 Přijat/a
8 Přijat/a
9 Přijat/a
ANAYD Přerušeno správní řízení*
C4OT7 Přijat/a
G3J35 Přijat/a
G5Z0L Přijat/a
LNAW3 Přijat/a
MBAPK Přijat/a
MXDVD Přijat/a
VXUJA Přerušeno správní řízení*
WJ8O7 Přijat/a

*Zákonný zástupce žáka doplní škole v nejbližším možném termínu (nejpozději do 31. 8. 2020) povinné přílohy.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 4. 5. 2020 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Základní školy Bruntál, Školní 2 a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy