http://www.tvportaly.cz/bruntal/34305-nova-skola-i-skolka-na-petrinu-zahajily-provoz

 

 

 

 

http://www.tvportaly.cz/bruntal/vybijena-na-ulici-turnaj-v-centru-bruntalu

 

 

 

 

 

 

ALIANTE PETRIN 2014 - 2. ročník branně-vědomostního závodu >>>

 

 

 

 

Bruntálští předškoláci navštěvují Školu nanečisto >>>

 

 

Video na TVportály.cz >>>