Výchovný-kariérový poradce - Mgr. Michaela Mikulková

- Spolupracuje se školním speciálním pedagogem a školním metodikem prevence
- Průběžně sleduje a hodnotí chování žáků během školní docházky
- Řídí práci školní výchovné komise
- Navrhuje postupy řešení problémového chování žáků
- V případě potřeby koordinuje spolupráci třídních učitelů s ostatními subjekty ŠPP
- Spolupracuje při vytváření preventivního programu školy zejména se školním metodikem prevence

 

Profil - Mgr . Michaela Mikulková, učitelka Aj, výchovný poradce

Na Petrině pracuje 17 let, délka praxe 25 let. Vystudovala  učitelství Aj na Slezské Univerzitě v Opavě , pravidelně se vzdělává na metodických seminářích OUP, je certifikovaná lektorka metody Helen Doron pro školy 1 a 2. Jako  lektorka vyučuje kurzy angličtiny a metodiky výuky pro učitelé. Dále vystudovala výchovné poradenství na pedagogicko-psychologické fakultě v Olomouci. Na škole pracuje i jako koordinátor školního žákovského parlamentu. V průběhu praxe se i nadále vzdělává formou akreditovaných kurzů a seminářů. 

Kontaktní údaje 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: 775 362 623 

 


Žádost o prodloužení docházky (formát PDF)

Prezentace k třídním schůzkám 12. 11. 2019 >>> (formát PDF) 

zahájení 1.9.2017

       

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, RÝMAŘOV, příspěvková organizace

554 721 150

www.gymsosrym.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

3

Výuční list

3

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

3

Výuční list

16

       

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRIMA s.r.o.

554 211 812

www.primarymarov.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

4

Maturita

13

       

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, příspěvková organizace

554 295 241

www.sosbruntal.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH
VOZIDEL

3

Výuční list

12

ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD

3

Výuční list

8

TRUHLÁŘ

3

Výuční list

5

INSTALATÉR

3

Výuční list

7

ZEDNICKÉ PRÁCE

3

Výuční list

3

ZEDNÍK

3

Výuční list

7

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

3

Výuční list

12

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

3

Výuční list

3

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

3

Výuční list

7

KADEŘNÍK

3

Výuční list

6

       

STŘEDNÍ PEADAGOGICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, KRNOV, příspěvková organizace

554 637 460

www.spgs-szs.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

5

Maturita - dálkové studium

19

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA

3

Maturita - dálkové studium

18

       

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, BRUNTÁL, příspěvková organizace

555 559 711

www.spsoa.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

4

Maturita

11

OBCHODNÍ AKADEMIE

4

Maturita

6

       

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

554 611 557

www.ssa-krnov.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH
VOZIDEL

1,5

Výuční list

28

AUTOTRONIK

4

Maturita

3

MECHANIZACE A SLUŽBY

4

Maturita

19

       

STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ, KRNOV, příspěvková organizace

554 637 151

www.sspkrnov.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

PODNIKÁNÍ

2

Maturita

5

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
DŘEVA

4

Maturita

3

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ
TEXTILU

4

Maturita

3

       

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSTVÍ A SLUŽEB, MĚSTO ALBRECHTICE, příspěvková organizace

554 652 631

www.souzma.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

STROJNÍ MECHANIK

3

Výuční list

4

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

3

Výuční list

3

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

3

Výuční list

10

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

3

Výuční list

8

ZAHRADNÍK

3

Výuční list

16

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE

3

Výuční list

6

PODNIKÁNÍ

3

Maturita - dálkové studium

28

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

3

Výuční list

6

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

3

Výuční list

9

       

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VARHANÁŘSKÁ o. p. s.

775 039 511

www.susv.cz

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Počet volných míst

DESIGN INTERIÉRU

4

Maturita

2

UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA VARHAN

4

Maturita

2

UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA
HUEDBNÍCH NÁSTROJŮ

4

Maturita

3

       

Vypracoval dne: 18.5.2017 Jakub Pradeniak, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

- informace k přijímacímu řízení 2016 ve formátu PDF >>>

 

 

 

- prezentace ve formátu PDF >>>

 

 

 

                       

NETOLISMUS

Typ rizikového chování

Termínem netolismus označujeme závislost na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména:

 • počítačové hry,
 • sociální sítě,
 • internetové služby (různé formy chatu),
 • virální videa,
 • mobilní telefony,

·         televize aj.

Rizika spojená s netolismem:

Tělesná rizika

Tělesná rizika spojená s užíváním počítače se projevují především v oblasti pohybového aparátu a vizuálního systému. V oblasti pohybového aparátu se projevují bolestí šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí atd.

V oblasti vizuálního systému jsou typické bolesti očí, dále pak pálení, slzení očí, výskyt tiků, skvrny před očima, zarudlost očních víček a potíže při zaostřování při přenášení pohledu z blízkého na vzdálený cíl či naopak. U dětí byly v souvislosti s nadužíváním počítače popsány případy astigmatismu. Na všechny problémy spojené s očima často navazují bolesti hlavy.

 

Psychologická a sociální rizika

-          nepravidelností v jídle nebo nedostatkem spánku.

-          Zhoršují se mezilidské vztahy v rodině, partnerských vztazích, ve škole, popřípadě v zaměstnání.

-           Dochází ke zhoršování školního prospěchu,

-          Zvyšuje se riziko závislostního chování, a to nejen ve vztahu k počítačům, ale také k alkoholu a ostatním drogám.

-          Zatěžování nervového systému vede k poruchám paměti a komunikačních schopností.

-          Předpokládá se také větší sklon k agresivitě, rvačkám, šikanování, nepřátelskému nebo podezíravému ladění.

-          odtržení od reality (např. postupné odpoutání od reálných vztahů až jejich ztráta, narušené vnímání reálných následků vlastního chování).

Obecně se dá říci, že rizika spojená s netolismem rostou zejména u těch, kteří již mají problémy v reálném světě a ty kompenzují ve světě virtuálním. Zde pak hledají útočiště a svůj neúspěch v realitě nahrazují úspěchem v kyberprostoru. Hra se samozřejmě může stát rovněž akcelerátorem neúspěchu v reálném světě.

Východiska

Mechanismus vzniku závislostí je podobný jako u látkových závislostí, i když zpravidla přímo nepoškozují tělo člověka, jak se děje v důsledku intoxikace. Závislost na procesu, nelátková závislost a drogová závislost mají společné charakteristiky, zejména pozvolný, plíživý a neuvědomělý vznik, neostrou hranici mezi využíváním, používáním, problémovým užíváním a závislostí.

Netolismus manifestuje nenaplnění některých potřeb člověka. Rizikový je tedy způsob naplňování, nikoliv vlastní potřeba (např. potřeba úcty a sebeúcty, vytváření vztahů).

Pro pochopení podstaty netolismu je třeba uvědomit si, jaké potřeby dítěte či dospělého hraní on‑line her vlastně uspokojuje.

Bezpečí a jistota jsou zajištěny jasnou strukturou a pravidly např. hry (které přes veškerou složitost nemohou dosáhnout úrovně reálného života) a také možností hru v případě neúspěchu opakovat a tím jej změnit v úspěch (či jakoukoli jinou činnost opakovat). Sounáležitost, přijetí, úcta a uznání jsou naplňovány především prostřednictvím online her pro více hráčů MMORPG (Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game), užíváním sociálních sítí a komunikačních zařízení. Jejich prostřednictvím vzniká komunita lidí setkávajících se pouze ve virtuálním prostředí, která je u svých členů schopna tyto potřeby naplňovat.

K příznakům netolismu patří:

 • méně vykonané práce,
 • pocit prázdnoty, když není člověk u počítače,
 • ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače,
 • brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače,
 • rostoucí nervozita a neklid, když člověk delší dobu nemůže hrát,
 • přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá,
 • kradení peněz na nákup her,
 • stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry,
 • zkreslování, zatajování informací o své závislosti,
 • hraní kvůli úniku od osobních problémů,
 • narušené vztahy s rodinou,
 • zanedbávání učení,
 • opouštění dřívějších zájmů a přátel,
 • zhoršující se školní výsledky.

 (zdroj: www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php)

 

 

Rizikové faktory

Nedostatek rodičovské kontroly

 

 

Nedostatečná nabídka nebo dostupnost alternativ trávení volného času

 

 

Poruchy chování, rizikové chování

 

 

Uzavřenost

Nekonformnost

Úzkosti

Deprese

 

Síť partnerů, spolupráce v komunitě, kraji

Zásadní pro možnost poskytnutí pomoci je vytvoření důvěryhodného vztahu mezi školou a rodiči/zákonnými zástupci dítěte. Vzájemná spolupráce s cílem poskytnout dítěti podporu je základní podmínkou pro započetí jakékoliv intervence.

Obecně se dá říci, že odbornou pomoc v oblasti netolismu mohou v daném kraji poskytovat:

 • pedagogicko-psychologická poradna
 • středisko výchovné péče
 • odborná zdravotnická zařízení
 • nestátní organizace orientované na danou problematiku

Kromě těchto místně příslušných institucí můžete získat informace a pomoc také prostřednictvím následujících portálů:

http://www.saferinternet.cz/

http://www.e-bezpeci.cz/

http://www.nebudobet.cz/

Typ prevence

Jak předcházet rozvoji netolismu:

 • Sledujte, jaké hry děti hrají.
 • Uvědomte si, že hry mají i kladné stránky, některé umožňují rozvíjet logiku, postřeh, schopnost orientace ve složité situaci, koordinaci očí a rukou, koncentraci, plánování, řešení problémů a další schopnosti. Důležitý je výběr her a přiměřenost času jim věnovaného.
 • Hrajte hry spolu s dítětem a potom si o nich povídejte – pomáháte tak rozlišovat fikci od reality.
 • Stanovte striktní limity, kdy dítě může hrát a kdy ne.
 • Dávejte pozor, aby dítě nehrálo hry u kamarádů.
 • Zjistěte, zda dítě hraním počítačových her neutíká od nějakých problémů.
 • V průběhu hraní veďte dítě k tomu, aby si po určité době (např. po hodině) udělalo přestávku, během ní o hře mluvte.
 • Podporujte dítě v jiných zájmech.
 • Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo.

·         Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.

Doporučené odkazy, literatura

·         http://www.saferinternet.cz/

·         http://www.e-bezpeci.cz/

·         http://www.nebudobet.cz/

·         www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php

·         NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 3. aktualizované vyd. Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-267-6.

·         ŠMAHEL, D. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1.

·         KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vyd. Olomouc: HANEX, 2007. 100 s. ISBN 978-80-85783-78-0.

·         JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 978-80-247-1561-9.

·         KOPECKÝ, K. – KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace [online]. 2010. Dostupné z WWW: <http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod>.

·         BEZPEČNÝ INTERNET. Rady pro vaši bezpečnost na internetu [online]. 2010. Dostupné z: <http://www.bezpecnyinternet.cz>.

·         Grohol, J. M. Internet addiction guide [online]. 2005. Dostupné z WWW: <http://psychcentral.com/netaddiction>.