Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o brožuře „Kam po devítce“, určené rodičům žáků z 9. tříd.

V době, kdy je školství opět na nějakou (neznámou) dobu převedeno do online formy, chceme těmto rodičům nabídnout pomoc - a to prostřednictvím pravidelných newsletterů.

K jejich zasílání se lze zaregistrovat na www.kampodevitce.cz 

Registrace i odběr je zdarma. Informace budu průběžně vkládat na naše webové stránky: www.zspetrin.cz

 

Dnes vás chci znovu povzbudit a ujistit, že období devítky je sice obdobím náročným (obzvlášť v dnešní podivné době, ovlivněné různými změnami a nařízeními v souvislost s Covidem, aktuálně nouzovým stavem, který má opět vliv i na školství), ale že se dá zvládnout bez velkých stresů i emocí. Zejména pokud nebudete věci odkládat a nechávat na poslední chvíli. Jedním z hlavních bodů newsletterů jsou a budou rady a nápady na to, jak aktivně mohou sami rodiče pracovat se svými dětmi při rozhodování o výběru budoucího povolání. Jedná se pochopitelně o proces dlouhodobější a kontinuální.

 

TABULKA TERMÍNŮ PRO ROK 2020-2021

Termín Aktivita

30. listopadu 2020 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

zkouškou.

2.-15 ledna 2021 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo

Gymnázium se sportovní přípravou.

2.-15. února 2021 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní

přípravou

15.-31. ledna 2021 Talentové zkoušky v konzervatořích.

1. března 2021 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy do oborů bez

talentové zkoušky.

12. dubna 2021 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro

čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

13. dubna 2021 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro

čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

12. května 2021 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vz vzdělání.

13. května 2021 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Dokument s termíny je zveřejněn na stránkách MŠMT zde https://www.msmt.cz/_le/53812/

 

 

 

Pokud vás už nyní zajímá (nebo trápí) téma přijímacích zkoušek,

určitě se podívejte na seznam doporučení „Jak se připravit k přijímacím zkouškám“ z portálu Atlas školství.

Věřím, že většina z vás už přemýšlí o tom, jak se připravit na přijímačky. Proto se vám může hodit přehled toho, jak se začít připravovat na přijímací zkoušky. Užitečné informace a rady

najdete v šesti přehledných bodech zde https://www.atlasskolstvi.cz/a4468-jak-se-pripravit-kprijimacim-zkouskam

Na závěr textu najdete také interaktivní odkaz na ukázky úloh k přijímacím zkouškám.

 

V letošním školním roce SE RUŠÍ hodnocení vysvědčení ze 2. pololetí 8. třídy
v přihláškách na SŠ

Jak už asi nejspíš víte, součástí přihlášek na střední školy jsou i známky z vysvědčení v 8. třídě a z prvního pololetí 9. třídy. Tedy tak tomu dosud bylo. V letošním roce dochází ke změně - informace o ní by zveřejněna mimo jiné ve Věstníku MŠMT č. 5/2020 (str. 13).

Tato informace říká: "Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020."

Celý Věstník naleznete zde https://www.msmt.cz/dokumenty-...

 

Mgr. Michaela Mikulková