Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 – se uskuteční 6. a 7. dubna 2018 

1.   Pro koho?

Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2018/2019 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012. Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší

ve školním roce 2018/2019 8 let, nemůže žádat o odklad.

Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2018, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení ze Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny) (narození do 31. 12. 2012)

2.   Kdy a kde?

Zápis proběhne 6. 4. 2018 od 14. 00 – 17. 00 hodin a 7. 4. 2018 od 8. 00 – 11.00 v budově Základní školy Bruntál, Školní 2.

3.   Co je potřeba?

Vezměte s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Žádost o přijetí dítěte do ZŠ, další formuláře a informace si můžete stáhnout na webových stránkách školy (odkazy viz. níže) nebo je vyplníte na místě. Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu a dodat doporučení   Školského poradenského zařízení k odkladu / PPP, SPC/ a doporučení pediatra.  Vše je nutné mít vyřešené před samotným zápisem.

4.   Některé důležité formuláře a dokumenty

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání – Přihláška

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče