Poslední dubnový pátek jsme se náležitě namaskovali a mohl začít super čarodějnický den. V průběhu dopoledne jsme řešili v různých předmětech úkoly, které k tomuto tématu patří. Nechyběly v kuchyňce vyrobené zeleninové pravé muchomůrky, doplněné zeleným lektvarem, dále želatinovými  žábami a červíky přímo od Malé čarodějnice. V tělocvičně jsme se společně rozdělili do 3 družstev a užili si při soutěžích spoustu legrace. 

žáci 3.,4. a 5. třídy