Vážení zákonní zástupci,

zveme Vás k volbám do školské rady, které se budou konat v úterý 15. června v jídelně školy v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Na členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků kandidují:

Jana Čapková, pracovník v sociálních službách SAGAPO
Petra Pavlíková, úřednice
Jiřina Barnetová
Leona Silnicová
Jiřina Pastyříková, prodavačka
Eliška Bandyová, mateřská dovolená
Marie Hekelová
Jaroslav Kotlár

Volba členů školské rady bude probíhat tajným hlasováním.

Oprávněnými osobami pro volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků jsou zákonní zástupci nezletilých žáků.

Oprávněná osoba, která se zúčastní voleb, má povinnost se podepsat do prezenční listiny. Volební lístky obdrží oprávněná osoba prostřednictvím členů volebního výboru nebo třídních učitelů dne 15. 6. 2021.

Oprávněná osoba označí křížkem na volebním lístku maximálně dva kandidáty a volební lístek vhodí do volební urny.

Za neplatný volební lístek bude považován:

  • volební lístek s označením tří a více kandidátů,
  • volební lístek s nejednoznačným (např. nečitelným, škrtaným) označením kandidátů

Vyhodnocení voleb provede v úterý 15. 6. 2021 volební výbor. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vaši účast.

V Bruntále dne 14. 6. 2021

Mgr. Olga Tonnerová

předsedkyně volebního orgánu

Zveme všechny naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče (zákonné zástupce) na společné setkání ŠKOLA NANEČISTO a informační schůzku k nástupu dětí do 1. třídy. Budeme si společně hrát, povídat, poznáte své paní učitelky, nové spolužáky a dovíte se, jak se nejlépe připravit na první třídu.