V tomto školním roce se škola zapojila do mezinárodního projektu Global money week, kdy se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky a workshopu, který zdarma poskytla společnost Yourchance o.p.s. pod vedením lektorky finanční gramotnosti paní Evy Kianicové.

S touto lektorkou naše škola úzce spolupracovala i při realizaci dalšího školního projektu s názvem Finance a rodina, který naše škola pro žáky vytvořila. V rámci projektu nám přijela paní Kianicová uspořádat projektový den, který byl financován z prostředků EU díky spolupráci lektorky s MAS Hrubý Jeseník, z. s.

V pátek 28. 6. bude školní družina v provozu do 14. hod.!
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny.
Bc. Lenka Michnová, vedoucí vychovatelka

 

Ve čtvrtek 23.5. 2019 se naše škola zúčastnila okresního kola branné soutěže Wolfram 2019, kterou pořádalo krajské velitelství Ostrava. Naši školu reprezentovaly dvě družstva osmáků. V devíti kategoriích soutěžili žáci v branných a vojenských disciplínách, soutěž proběhla v městském parku v Bruntále.