V úterý 30.4. se na dopravním hřišti u Základní školy Cihelní konalo okrskové kolo „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ pod záštitou Ministerstva dopravy – BESIP.
Soutěže se zúčastnilo osm žáků naší školy. Žáci byli rozděleni do dvou družstev dle věku a soutěžili ve čtyřech disciplínách: jízda zručnosti, test pravidel silničního provozu, zásady

Dne 25. dubna proběhlo meziškolní kolo nejlepších recitátorů. Byli jsme velmi úspěšní, ze všech vítězů našeho školního kola si odneslo 6 dětí cenu.
Jsou to:

V rámci této akce jsme dne 3. 5. navštívili Podhorskou nemocnici. Zde se děti dozvěděly od odborníků, jak je důležité si umývat ruce. Své ručičky si každý z nás vydezinfikoval a pod UV světlem jsme viděli, jak dobře či špatně si ruce myjeme. Bylo to velmi poučné.

V rámci tohoto projektu jsme s prvňáčky probírali naši sousední zemi – Slovensko. Dozvěděli jsme se o našich bratrech spoustu zajímavého, jako třeba co rádi jedí, co rádi zpívají, jakou mají povahu, která se promítá do jejich tance. Také jsme si ukázali mapu Slovenska, vybarvili si slovenskou vlajku, poslechli si hymnu a získali jiné zeměpisné znalosti.

Ve středu 17.4. se naše škola zúčastnila již tradiční akce, kterou pořádá SVČ Bruntál s městem Bruntál při příležitosti Dne Země: „Probouzení parku.“
Na různých stanovištích se děti zapojily do plnění zajímavých úkolů z oblasti ekologie a přírody. Prohlížely si třeba dravce, pejsky, zasadily si rostliny nebo prověřily svou tělesnou zdatnost.