V průběhu školního roku 2019/2020 se žáci 4. B zapojili do projektu eTwinning s názvem Be eco-friendly, eTwinner! Projekt byl zaměřen na problémy životního prostředí. Jeho cílem bylo zvýšení povědomí dětí o tomto tématu. Žáci se seznámili s typem životního prostředí, ve kterém žijí, a s konkrétními problémy ve své oblasti.

Každý rok v květnu mívají žáci prvních tříd slavnostní  PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, pořádané knihovnou. Vzhledem k situaci, která nastala, se tento slavnostní akt nemohl uskutečnit. V naší třídě jsou všechny děti výborní čtenáři, proto jsme si udělali aspoň malou slavnost  sami a mé velmi šikovné čtenáře jsem pasovala já a naše paní asistentka Andrejka.

Po několika týdnech jsme se konečně sešli v naší třídě. S dětmi jsme si povídali o tom, jak trávily čas v karanténě, co se jim v karanténě líbilo, co nelíbilo, co se naučily nového, čeho se bály, co je v této době nejvíc štvalo. Společně jsme si vyplnili ZPRAVODAJ – COVID – 19.

Z pátku na sobotu (21.-22.2.) jsme pro děti ze 4. oddělení (školního klubu) uspořádali noční spaní ve škole. Děti se moc těšily a taky se i trošku bály, protože věděly, že je čeká noční hra-stezka odvahy.
Všichni jsme si nachystali své pelíšky (karimatky, matrace, spacáky aj.) a zahráli si pár her na zahřátí. Děti pak po trojicích vyrazily na noční stezku školou, kde pro ně bylo připraveno deset stanovišť,

První pololetí uteklo jako voda a z dětí z přípravné třídy se postupně stávají opravdoví školáci. Od září se naučily spoustu nových věcí, poznaly nové kamarády, zdokonalily se v mnoha dovednostech, zažily hodně legrace i zajímavých okamžiků. Všichni společně se připravují k zápisu a na vstup do první třídy. Se skřítkem Petrináčkem a postavičkami z pohádek se učí poznávat písmena, počítají, uvolňují zápěstí, malují, stříhají, lepí, staví stavby z kostek nebo si prostě jen hrají s hračkami. Učí se pracovat samostatně i v kolektivu kamarádů. Hodně času tráví také na procházkách a při hrách v přírodě. Práce se jim daří, a když to tak půjde dál, bude pro ně nástup do první třídy úplná hračka.

Mgr. Pavla Schneiderová, Denisa Ohnoutková

 

Fotogalerie >>>