V pátek 4. 6. 2021 bude z organizačních důvodů provoz všech oddělení ŠD pouze do 15. hod.
Děkuji za pochopení.
Bc. Lenka Michnová, ved. vychovatelka

 

Ve školním roce 2020/2021 došlo k několika omezením provozu školských zařízení a školní družiny. Dle Vyhlášky č. 423/2020 Sb. je potřeba za tato období snížit úplatu za mimoškolní vzdělávání (školní družina). Na naší škole je stanovena výše úplaty za školní družinu na 100,- Kč za měsíc/dítě. Ranní družinu mohou navštěvovat i děti nepřihlášené k pravidelné docházce, a to zdarma.

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

od pondělí 17. 5. 2021 poběží školní družina už v klasickém režimu, jak bylo nastaveno v září. Ranní družina bude vždy v 1. nebo 2. oddělení (2. patro), od 6. hod., odpolední družina je v provozu do 16.30 hod. 

Na začátku druhého pololetí byla v rámci výtvarné výchovy vyhlášena fotografická soutěž pro žáky 2. stupně. Žáci měli za úkol vyfotit zajímavé pohledy na krajinu a zachytit odcházející zimu a přicházející jaro. Tohoto úkolu se většina žáků zhostila opravdu příkladně a vzniklo mnoho krásných fotek. Jako každá soutěž i tato měla svá pravidla.