Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75.

PODMÍNKA – ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA NA KOMUNIKATIVNÍ ÚROVNI!

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

kvalifikační předpoklady

Odborná způsobilost asistenta pedagoga (§ 20 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících).

 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního

vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,

požadavky

Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten,

 

„kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

 

-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního

 

právního předpisu“.

Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:

• je plně způsobilý k právním úkonům,

• je bezúhonný,

• má odbornou kvalifikaci,

• je zdravotně způsobilý,

• prokázal znalost českého jazyka.

Výhodou

-       praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou

-       dobrá znalost českého jazyka

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte, zašlete na adresu: Základní škola Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 79201 Bruntál nejpozději do   

  1. září 2019 do 09:00hod.

Kontaktní pracovník: Barbora Holbová, telefon: 553 821 167

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Termín pohovoru: k pohovoru budete pozváni individuálně na základě přijatých žádostí. K pohovoru si přineste strukturovaný životopis a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. VŘ bude probíhat v ředitelně školy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3. patro).

 

 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 8. platová třída, úvazek 0,75.

 

Termín nástupu: ihned

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

 

dovoluji si Vám oznámit, že vzhledem k plánované, nezbytné výměně okenních tabulí poškozených rekonstrukcí budovy vyhlašuji na den 31. 10. 2019 ředitelské volno

PhDr.Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

 

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo Učitel/ka 1. stupně ZŠ s aprobací 1. stupeň s úvazkem 0,50 s možností navýšení úvazku na 1,00 od září 2020

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na tři pracovní místa

Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75 pro každého.

Podmínka – znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni!

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Vážení strávníci,

každý měsíc probíhá automatické přihlašování obědů č. 1.

Pokud nechcete automaticky obědy přihlašovat, je nutné tuto informaci sdělit vedoucí ŠJ paní Duhajské osobně, telefonicky a nebo emailem.

Děkujeme za pochopení.