Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegyně, kolegové, milí žáci

oznamuji Vám tímto, že vzhledem k doporučení ministra zdravotnictví k situaci pandemie COVID-19, vyhlašuji v pátek dne 25.9. 2020 ředitelské volno.

S přáním pevného zdraví

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka
Základní škola Bruntál, Školní 2       

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tato opatření jsou platná od 18.9. a 19.9. 2020 a týkají se především žáků druhého stupně a jejich vyučujících a zadávají nám nosit ochranné pomůcky – roušky i v učebnách, opatření se netýká výuky v hodinách, jejichž charakter to neumožňuje (tj. např. hodin tělesné výchovy a hudební výchovy).

Odkaz na podrobné znění nových opatření obou ministerstev naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-19-9-2020-do-odvolani/

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte prosím na kancelář školy.

Děkuji všem za vzájemnou toleranci a respekt a přeji všem hlavně hodně zdraví!

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo mzdová účetní s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Stravování cizích strávníků a vydávání jídla do jídlonosičů je možné pouze v době

 od 11 hod.   do 11.30 hod.  nebo od 14 hod.   do 14.15 hod.

Děkujeme za pochopení  všj. Duhajská

 

Dopis ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha - dokument ve formátu PDF

Přílohy k dopisu:

> Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) - dokument ve formátu PDF

> Karanténa - algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID 19 - dokument ve formátu PDF

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID 19 - dokument ve formátu PDF