Název VZMR: ZŠ Školní 2 – digitální panel a multifunkční tiskárna pro speciální pedagogy

Termín pro podání nabídky: 18.12.2020 9:00

Předpokládaná výše VZMR: 57.000 Kč vč. DPH

Výzva a ZD na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-bruntal-skolni-2_6249/zs-skolni-2-digitalni-panel-a-multifunkcni-tiskarna-pro-specialni-pedagogy_35012/

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci. V pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrací všichni žáci prvního stupně. Vzhledem k vládnímu opatření mohou být ve školní družině spojeny pouze třídy stejného ročníku, rozdělení školní družiny bude proto následovné:

Od 30.11.2020 jsou žáci, kteří nemají distanční výuku, přihlášeni ke stravování.
Od 1.12.2020 jsou zaměstnanci a cizí strávníci přihlášeni ke stravování (pokud nemají zadané stravovací zvyklosti).

Děti s distanční výukou mají oběd ODHLÁŠENÝ, pokud si stravu objednají, mohou odebírat oběd do jídlonosičů v době od 11.00 - do 11.30hod.

Cizí strávníci mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.00 - 11.30hod.

S přáním pěkného dne Duhajská

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová, zmírňující opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Tato opatření jsou platná od 30. 11. 2020 a týkají se žáků prvního i druhého stupně ZŠ a jejich vyučujících.