https://www.mubruntal.cz/zakon-c-250-2000-sb-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu/ds-45076/p1=82113

 

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 1,00 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

cena obědu pokrývá náklady na potraviny, ostatní náklady jsou poskytovány dítěti zřizovatelem školy. Dítě má na příspěvek nárok pouze v době vyučování.

Upozorňujeme, že za každý neodhlášený oběd v době nepřítomnosti dítěte (např. onemocnění dítěte kromě 1. dne nemoci) bude doúčtován doplatek ve výši 31 Kč (provozní a mzdové náklady). Toto doúčtování bude provedeno i zpětně (Školský zákon 561/2004, §115). U obědů zdarma bude doúčtována cena obědu + doplatek 31 Kč.

Děkuji za pochopení.

Zdeňka Duhajská, vedoucí ŠJ

dovoluji si Vám oznámit, že vzhledem k plánované, nezbytné výměně okenních tabulí poškozených rekonstrukcí budovy vyhlašuji na den 31. 10. 2019 ředitelské volno

PhDr.Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na tři pracovní místa

Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75 pro každého.

Podmínka – znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni!

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.