Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo Učitel/ka 2. stupně ZŠ s úvazkem 1,00 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nezbytným, provozním úpravám v prostorách budovy školy vyhlašuji ve dnech 29. - 30. 6. 2020 ředitelské volno.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

Rada města na svém jednání dne 27. 5. 2020 přijala následující usensení, kterým ruší bod č. I. usnesení č. 1385/11MR/2020, kterým byl ředitelům PO (škol a školských žařízení) udělen pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14. 3. 2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti a současně ukládá ředitelům škol a školských zařízení zohlednit zvýšené finanční náklady na dezinfekci pronajímaných prostor.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo RECEPČNÍ – žena s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Obsazení dvou zaměstnanců recepce vychází z povinnosti zadanou EU - zachování rovných příležitostí tj. zaměstnat muže a ženu. V současné době poptáváme na tuto pozici zaměstnankyni - ženu.

Sdělujeme, že nadále platí usnesení rady města ze dne 13.03.2020 o neposkytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti.