Michal Dufek

Mgr. Michal Dufek
učitel na II. stupni, školní metodik prevence
„Pro život, ne pro školu se učíme." Seneca

V tělocviku se můžete těšit na pestré a akční dvouhodinovky plné míčových her, gymnastiky, atletiky a zábavných sportovních aktivit. Nezapomínáme na zdravotní a relaxační techniky, v zimě jezdíme na lyžařský kurz a chodíme bruslit. Máme plně vybavenou tělocvičnu a školní posilovnu. Pokud budeš aktivní, zažiješ krásný pocit z pohybu a zpevníš postavu. :-)
V hudebce budeme zpívat a hrát na doprovodné hudební nástroje ve všech možných hudebních žánrech. Naučíš se nezbytným základům hudební nauky a hudební minulosti. Ti nejlepší mohou reprezentovat školu v hudebním souboru. Těš se na tancování, bubnování, poslech a hru na zobcovou flétnu.
V ruštině se budeme učit podle moderních interaktivních učebnic a uvidíš sám, jak brzy zvládneš základy azbuky, psacího písma, komunikaci v ruském jazyce a porozumění mluveného a psaného textu.
Budu pro vás zajišťovat spoustu akcí s tematikou stmelování a budování třídního kolektivu, prevence šikany, zneužívání návykových látek či trestní odpovědnosti. Jsem také ten člověk, který na naší škole společně se členkami poradenského pracoviště řeší všechny závažné případy útisku a šikanování. Pocit bezpečí dětí na škole je pro nás priorita.

Konzultační hodiny: úterý 15.00 – 15.30