V pátek 17. června 2016 v době od 9.00 do 12.00 h proběhl v Bruntále na náměstí Míru již 4. ročník tradičního Turnaje žáků 4. a 5. tříd bruntálských základních škol ve vybíjené. Akci, která zahajovala oficiální program oslav Dnů města Bruntálu pořádala Základní škola Petrin z finanční dotace Města Bruntál a Spolku rodičů a přátel Petrina.

Základní školy AMOS, Cihelní, Jesenická, Okružní, Rýmařovská a Školní sestavily celkem šest družstev, která se mezi sebou utkala ve dvou skupinách a následných soubojích o konečné umístění. 

Turnaj slavnostně zahájil místostarosta města pan Ing. Libor Unverdorben a po něm promluvila k mladým sportovcům ředitelka pořádající školy a zároveň autorka myšlenky této akce paní PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

Konečné pořadí:
1. - ZŠ Jesenická,
2. - ZŠ Cihelní,
3. - ZŠ Školní - Petrin,
4. – Okružní,
5. – ZŠ AMOS,
6. – ZŠ Rýmařovská.

Závěrečné vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje proběhlo za účasti starosty města Bruntálu, pana Ing. Petra Ryse MBA, místostarosty pana Ing. Libora Unverdorbena, ředitelky pořádající školy paní PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové a její zástupkyně paní Mgr. Olgy Tonnerové. Všechna družstva obdržela diplomy, věcné i sladké odměny a občerstvení. Družstva na prvních třech místech získala navíc poháry, medaile a další drobné věcné ceny ( míče ). 

Organizační tým ve složení Mgr. Zuzana Procházková, Zuzana Svobodová a Mgr. Karel Mašlík děkuje všem níže uvedeným osobám, institucím, firmám a spolkům, které mají zásluhu na realizaci turnaje:
Rada Města Bruntálu v čele se starostou Ing. Petrem Rysem MBA a místostarosty p. Vladimírem Jedličkou a Ing. Liborem Unverdorbenem
Komise Rady Města Bruntálu pro tělovýchovu a sport v čele s Ing. Václavem Moresem
Vedoucí oddělení kultury Mgr. Alena Pajkošová
Spolek rodičů a přátel Petrina v čele s jeho předsedou p. Zdeňkem Vackem
Ředitelka Základní školy Školní 2 - Petrin PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, její zástupkyně Mgr. Olga Tonnerová a učitelé pořádající školy
Ředitel Základní školy Okružní Mgr. Leoš Sekanina ( zapůjčení technického materiálu - mantinely )
Ředitelky a ředitelé zúčastněných základních škol 
Učitelé, trenéři a rozhodčí ze zúčastněných základních škol
Technické služby Bruntál, s.r.o.
Městská policie Bruntál
Městské informační centrum Bruntál
Ing. Josef Petrík, autodoprava
p. Pavel Bartl, ozvučení
Mgr. Dagmar Pachutová, zdravotní služba
Žáci a žákyně 8. a 9. ročníku pořádající školy a jejich třídní učitelé                    
Mgr. Michaela Mikulková a Mgr. Michal Dufek 
Mladí sportovci – členové družstev všech zúčastněných škol
Zástupci sdělovacích prostředků
Diváci a fanoušci

 

Fotogalerie >>>

Článek na webu města >>>