Výborného úspěchu získalo naše šestičlenné družstvo ve složení : Nela Světničková (3.A), Radek Janeček (3,A), Alžběta Benková (3.A), Viktor Janyška (3.A), Ondřej Němec (3.A) a Nikola Voksová (3.B) v krajském kole ekologické soutěže „Zlatý list“. Tito žáci se umístili ve velmi silné konkurenci na výborném 1. místě ze třinácti družstev. Museli plnit za nepříznivého počasí patnáct nelehkých úkolů z oblasti ornitologie, hydrobiologie, botaniky, myslivosti, geologie apod. Jejich znalosti byly opravdu obdivuhodné a vítězství si zasloužili. Patří jim velká gratulace!!!

Zuzana Svobodová