Plaveckou sezónu zahájili žáci 2. B, 3. A a 3. B ve čtvrtek 18. 10. Ačkoliv se jednalo o první plaveckou lekci v letošním školním roce, bylo vidět, že ani po prázdninách děti nezapomněly jak na to. Po počátečním zopakování pravidel bezpečnosti následovalo rozdělení do skupinek.

Celá lekce byla zakončena společným časem na hraní. Který, jak můžete posoudit na fotografiích, si děti také velmi užily.
Mgr. Bartlová, Mgr. Černá, Mgr. Voksová