V pátek 26. 4. 2013 od 9 do 15 hodin u příležitosti oslav Dne Země se konala akce Jarní probouzení parku, kterou pořádalo Středisko volného času, o.p. a Město Bruntál. Za krásného slunečného počasí zavítaly do bruntálského parku stovky dětí, aby se zúčastnily soutěží, které pro ně organizátoři připravili. Také naše škola nachystala pro děti zajímavé stanoviště. Šlo o přírodní památku Uhlířský vrch, kde bylo potřeba uklidit a roztřídit správně odpadky, které někdo v lese nechal. Naši žáci se mnou vyrobily potřebné rekvizity v hodinách výtvarné výchovy. Navíc se podařilo vytvořit i dvě zcela originální vlajky, které oznamovali, že na naší škole se třídí i elektroodpad. Tyto vlajky vytvořily žáci tříd 3.A a 7.A. Obě vlajky budou soutěžit v nově vyhlášené soutěži v Recyklohraní. Akce v parku se nám moc povedla a dětem se naše stanoviště líbilo. Což bylo také zásluhou žákyň ze třídy 8.A, které mi při akci velmi pomáhaly. 

Děti v parku nejen soutěžily, ale užily si i atrakcí, jakými byla projížďka na koních nebo skákací hrad, dále také  ukázky živých zvířat. Vyhodnocena byla soutěž „Plasťáček roku“. V 11 a 13 hodin se uskutečnilo v altánu hudební vystoupení polského Dětského studia písničky z Prudnického střediska kultury. Akce se konala v rámci česko-polského projektu „Společně k novým tradicím“, spolufinancovaného z EU přes Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. 

Tímto bych chtěla ještě poděkovat i paní učitelce Schneiderové a Hrtoňové, které mi s přípravou na Den Země pomohli. Děkuji i všem žákům, kteří se podíleli na výrobě medailí, rekvizit a vlajek. 

Mgr. Iveta Krpcová 
koordinátorka EVVO

Fotogalerie >>>