Letos se žáci osmého a devátého ročníku sešli 25. listopadu, aby se zúčastnili školního kola Dějepisné olympiády. Téma 44. ročníku Pot, slzy a naděje aneb Život je boj nebylo žákům blízké, řešení některých úkolů vyžadovalo hlubší znalosti z historie významných válek a bitev.

Své vědomosti prověřili:  

8. A – Zbořilová V., Hamerle T. Urbaník R., Král M.
8. B – Martinát J., Mašlík R., Páleníček J.            
9. A – Jochymková M., Urbanová P., Juříková B. 

Za přípravu a reprezentaci tříd všem děkujeme.

Vypracovala Mgr. A. Pospíšilová