Vážení zákonní zástupci,

zveme Vás k volbám do školské rady, které se budou konat v úterý 13. ledna v jídelně školy v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Na členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků kandidují:
- Mgr. Jana Knížová, učitelka ZŠ Rýmařovská
- Jiří Procházka, OSVČ, majitel internetového obchodu Davlen.cz
- Roman Mašlík, OSVČ
- Andrea Němcová, všeobecná sestra
- JUDr. Jiří Pleva, Ph.D., právník

Volba členů školské rady bude probíhat tajným hlasováním.
Oprávněnými osobami pro volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků jsou zákonní zástupci nezletilých žáků.
Oprávněná osoba, která se zúčastní voleb, má povinnost se podepsat do prezenční listiny. Volební lístky obdrží oprávněná osoba prostřednictvím členů volebního výboru nebo třídních učitelů dne 13. 1. 2015.
Oprávněná osoba označí křížkem na volebním lístku maximálně dva kandidáty a volební lístek vhodí do volební urny.
Za neplatný volební lístek bude považován:
volební lístek s označením tří a více kandidátů, 
volební lístek s nejednoznačným (např. nečitelným, škrtaným) označením kandidátů

Vyhodnocení voleb provede v úterý 13. 1. 2015 volební výbor. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vaši účast.

V Bruntále dne 15. 12. 2014

Mgr. Olga Tonnerová
předsedkyně volebního orgánu