IROP: „ZŠ ŠKOLNÍ MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN FYZIKY, CHEMIE, PŘÍRODOPISU, ZEMĚPISU, PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ, CIZÍCH JAZYKŮ, INFORMATIKY A DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ“

Název projektu: „ZŠ Školní – Modernizace odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovního vyučování, cizích jazyků, informatiky a digitálních technologií“

Cíle projektu: je zvýšit kvalitu ve výuce žáků tohoto vzdělávacího zařízení v klíčových kompetencích přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory za pomoci moderně vedené výuky v modernizovaných odborných učebnách. Zvýšená kvalita ve výuce žáků povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto vzdělávacího zařízení v souvislosti s výše uvedenými klíčovými kompetencemi a dopomůže jim tak získat i praktické dovednosti, které jim po absolvování základní povinné školní docházky ulehčí postup směrem k vyššímu stupni vzdělání.

Výsledkem projektu jsou nově modernizované odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovního vyučování, cizích jazyků, informatiky a digitálních technologií. Učebny modernizované v rámci projektu budou bezbariérově dostupné.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.