Projekt INKLUZE 2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018570

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Inkluze 2021

Název projektu EN: Inclusion 2021


Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2021

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24