Nikola Machů

Mgr. Nikola Machů
učitelka na II. stupni, koordinátorka Finanční gramotnosti, koordinátorka Školního podnikatelského inkubátoru
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší inspiruje.“ americký spisovatel Charles Farrar Browne

Naučím tě programovat, pracovat s roboty a seznámím tě se základy digitální gramotnosti v předmětu Informatika. Naučím tě objevovat a ctít krásu nejen ve výtvarném umění, ale i v životě. A společně odhalíme taje nejrůznějších technik a budeme se účastnit výtvarných soutěží. O dospělém světě, nutných kompetencích, a nejen o tom se budeme spolu učit a diskutovat v občanské výchově. Začneme finanční gramotností, sebepoznáním a budeme pokračovat právem, evropskou unií a globálními problémy světa. V 9. ročníku spolu pojedeme na třídenní pobytovou akci s názvem Finance a rodina.
Zajišťuji na naší škole Školní podnikatelský inkubátor. Tento projekt vede žáky II. stupně k základním dovednostem a schopnostem v rozvoji kompetence k podnikavosti. Tento projekt propojuje všechny oblasti, kterými se zabývám – finanční, digitální, občanská a vizuální gramotnost.
Mám ráda malování, jídlo, zvířata a sport. Mezi mé největší záliby patří trávení času s rodinou včetně jejich čtyřnohých členů.

Konzultace každé úterý 14:30-15:00