Šárka Burzová

Mgr. Šárka Burzová
učitelka na I. stupni, hlavní metodik pro I. stupeň
„Vstoupí-li branou srdce láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek. A dobrý začátek vede i k dobrým koncům.“

Řídím se tímto mottem nejen v životě, ale i při práci s dětmi ve škole. Učím bruntálské děti již mnoho let a stále tuto práci miluji.