Olga Tonnerová

Mgr. Olga Tonnerová
zástupkyně ředitelky školy