Hodnocení žáků 1.A za první pololetí školního roku 2012/ 2013 : 

Učíme se číst první písmenka, slabiky a slova,učíme se je i psát, počítáme příklady, kreslíme, zpíváme, tančíme a cvičíme. Kromě toho však máme za sebou i hodně zábavy, her, soutěží i poučení…

Nyní si některé z nich připomeneme: 

 

Září

- "Krásná cesta do školy" - malovali jsme s ostatními spolužáky a dětmi z mateřských škol cestu do školy
- zapojili jsme se do soutěže ve sběru baterií

 

Říjen

- "Drakiáda" - společně se školní družinou jsme pouštěli draky na louce
- "Adaptační pobyt  v Železné"  - tři dny plné her a soutěží bez mámy a táty ,jen s p. učitelkami a kamarády

 

Listopad

- "Svátek dýní"  - v aule naší školy si žáci společně s dětmi z mateřské školy zasoutěžili a zatančili
- "Lampionový průvod" - rodiče a děti se vydali večerním městem do parku za strašidly
- ve sběru baterií jsme se umístili na třetím místě a odměnou byl dort ve tvaru baterie (děkujeme paní Holbové – byl velmi dobrý)

 

Prosinec

- "Čertovský den"  - den s čerty a strašidly – hry a soutěže s nadílkou
- "Vánoční jarmark a den otevřených dveří" - výroba ozdob a přání s návštěvou odborných učeben 
- "Zdravá pětka"  - beseda o tom, co máme jíst a čemu se při jídle vyhýbat
- "Vánoční tradice a zvyky"  -  beseda v knihovně 
- "Vánoční besídka"  - naše taneční vystoupení "Šmoulí koleda"

A tohle jsme zvládli na jedničku. Jestli se nám dařilo i v učení, to ukáže až naše první vysvědčení. 

Fotogalerie >>>