Vlastivěda je pro nás čtvrťáky nový předmět, ve kterém budeme cestovat po České republice, objevovat různé přírodní zajímavosti a poznávat historii naší vlasti. Právě teď se učíme pracovat s mapou a orientovat se na ni. Hodinu si zpestřujeme různými hrami, soutěžemi a prací na počítači. Učíme se nejen novým vědomostem, ale také vzájemné spolupráci a pomoci. A zatím se nám to daří.

Mgr. Ludmila Závodná
tř. učitelka

 

Fotogalerie >>>