Svět financí

Rádi bychom poděkovali našemu sponzorovi Teplo Bruntál a.s. za finanční podporu při realizaci projektových dnů. Žáci pátých ročníků se v posledním měsíci školy seznámili se světem financí. V rámci těchto dní se děti naučily základní pojmy týkající se peněz a jejich hospodaření. Dozvěděly se o různých typech měn, které se používají po celém světě, a jak se měny liší svými hodnotami. Výuka zahrnovala také zajímavý pohled na historii peněz, od primitivního výměnného obchodu až po moderní platební prostředky. Žáci se seznámili s ochrannými prvky na bankovkách, které chrání před paděláním. Téma měn a peněz bylo propojeno s reálným životem žáků, což jim umožnilo lépe pochopit, jak peníze ovlivňují jejich každodenní rozhodování. Důležitým aspektem výuky bylo povzbuzení k otázkám a diskusím ohledně financí. Interaktivní přístup výuky, zahrnující hry a praktické úkoly, pomohl žákům lépe porozumět složitým konceptům. Každý žák si odnesl Lapbook, který obsahoval materiály a praktické informace z projektových dnů. Výuka finanční gramotnosti měla za cíl připravit žáky na samostatné a zodpovědné nakládání s penězi v budoucnosti.
 
Mgr. Jana Kašpaříková, Mgr. Nikola Machů