Milena Zatloukalová

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA
ředitelka školy
Naše škola má své cíle a vize, které vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy.