Milena Krejčí

PhDr. Mgr. Milena Krejčí, MBA
ředitelka školy

"Věřím, že v každém jednotlivci tkví síla pro vlastní jedinečný příběh spokojenosti a úspěchu."

Ve fungování naší školy spojujeme síly s každým žákem, abychom otevřeli dveře jejich potenciálu. Společně tvoříme komunitu, kde nejen učíme, ale také inspirovaně rosteme. Jsem hrdá, že mohu být součástí této školní rodiny, kde se každý den skládá do mozaiky budoucnosti.

Naše hlavní principy:

Rozvíjení potenciálu: Ve vzdělávání věříme v individuální přístup, kde každý žák nachází podporu a povzbuzení ke svému nejlepšímu výkonu a má možnost zažít úspěch.

Wellbeing: Klademe důraz na celkovou životní pohodu našich žáků a učitelů. Vytváříme bezpečné a podpůrné prostředí, kde se všichni cítí váženi a respektováni.

Dobré klima a kultura školy: Jsme pyšní na naši školní rodinu, kde panuje vzájemný respekt, spolupráce a radost ze společného učení. Budujeme kulturu školy, která posiluje příslušnost a vzájemnou inspiraci.

Profesní rozvoj učitelů: Věříme, že silní učitelé tvoří silnou školu. Poskytujeme nepřetržitou podporu a příležitosti pro profesní růst našich pedagogů.

Reagování na současnou éru: Pracujeme s dynamikou dnešního světa. Ve výuce inovujeme a přizpůsobujeme se novým výzvám, abychom připravili žáky na úspěch ve 21. století.