GDPR

v souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vykonává funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Bruntál, Školní 2, se sídlem Školní 723/2, Bruntál, IČO 00852783:

Ing. Bc. Jiří Kubela
telefon + 420 725 980 725
e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz

GDPR posouzení s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 067 73 010