Kdo jsme

Jsme progresivní škola zaměřená na výuku anglického jazyka, kde pedagogové využívají nejmodernější techniku a metody ve výuce. Žáci pronikají do angličtiny pomocí metod Helen Doron (angličtina od první třídy!) a CLIL (výuka části předmětu v angličtině). Na druhém stupni se zapojujeme do mezinárodních projektů E-twinning - pro žáky pořádáme videokonference, při kterých poznávají děti z jiných zemí a používají angličtinu v praxi. Budova naší školy prošla v letech 2013 – 2015 rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě cca 100 mil. Kč, V současné době byla dokončena rekonstrukce vnitřního atria budovy.

„Vše pod jednou střechou"

  • základní škola
  • mateřská škola
  • městská knihovna
  • středisko volného času
  • stanice mladých přírodovědců
  • coworkové centrum