Cíle a vize

Naše škola má své cíle a vize, které vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy. Chceme být školou, která nabízí kvalitní vzdělávání a individuální přístup. Chceme být školou, ve které se dbá na umožnění úspěšnosti každého člověka a dosažení jeho osobního maxima, školou, ve které se podporuje rozvoj, předávají se kompetence, očekává se zodpovědnost a je oceňována kvalitní práce, respektují se sdílené hodnoty a předem daná pravidla, je podporována týmová práce. Školou, ve které se podporuje pozitivní přístup ke vzdělávání a vnitřní motivaci všech zúčastněných, kde jsou nastaveny kvalitní pracovní podmínky a dodržují se zásady psychohygieny, a kde jsou zaměstnanci školy díky svým kvalitám společností uznáváni a respektováni. Školou, ve které je zřejmá její transparentnost a otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi všemi partnery ve vzdělávání.