OPJAK: Petrin 2025

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002856                                                              

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Název výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, priority 2 - Vzdělání

Název projektu dle MS2021+: Petrin 2025                                                                                                   

 

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025                                                                                                                                                  

Doba trvaní projektu: 36 měsíců