Michaela Mikulková

Mgr. Michaela Mikulková
učitelka Aj, výchovný a karierový poradce, managerka projektů Eramus+ , koordinátorka školního žákovského parlamentu
„Když můžeš pomáhat, tak musíš.“

Na Petrině pracuji 23 rokem, učím angličtinu od prvňáčků metodou Helen Doron až po deváťáky. Sama jsem se podílela na tvorbě učebnice pro 2. stupeň Bloggers1 a 2. Jako lektorka vyučuji i kurzy angličtiny pro učitelé i veřejnost. Jazykově i metodicky vzdělávám budoucí paní učitelky na VOŠ Prigo.
Vystudovala jsem i výchovné poradenství na pedagogicko-psychologické fakultě v Olomouci a na škole pracuji jako výchovný a karierový poradce. Věnuji se vycházejícím žákům a pomáhám jim s výběrem školy a budoucí profese.
Jsem koordinátorkou školního žákovského parlamentu. Společně s žáky se podílíme na tom, aby se ve škole všem líbilo a zažili šťastné chvíle. Věnujeme se i charitativním sbírkám, snažíme se pomáhat, když můžeme.
Věnuji se projektům DZS Erasmus+ a zajišťuji učitelům i žákům výjezdy do zahraničí.

Kontaktní údaje
email: mikulkova@zspetrin.cz, mobil: 775 362 623