Učitel/ka 1. stupně s aprobací 1. stupeň/metodik prevence s úvazkem 0,5

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo Učitel/ka 1. stupně ZŠ s aprobací 1. stupeň/metodik prevence s úvazkem 0,5 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Učitel-ka 1. stupně základní školy získává dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů odbornou kvalifikaci vzděláním podle

 § 7 :

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

 

b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy.

 

c) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele.

 

d) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. ZŠ + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

 

e) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. + doplňující studium pro učitele na VŠ

 

f) v akreditovaném magisterském studijním programu pedagogika + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

 

g) v akreditovaném magisterském studijním programu učitel všeob. vzděl. př. SŠ + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

 

h) v akreditovaném magisterském studijním programu spec. ped. + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

   

Náplň práce:

Učitel základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků během jejich studia na základní škole ve všeobecných vzdělávacích předmětech. Vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci, studuje nové poznatky z oboru a aplikuje je do vzdělávání.

Vzdělávání přizpůsobuje nadaným žákům a podněcuje jejich osobní rozvoj. Diskutuje o jejich pokroku s rodiči a třídním učitelem. Poskytuje konzultace žákům, připravuje hodnocení žáků a jejich klasifikaci.

Požadavky:

 
 

·        Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

·        učitel základní školy je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává a vychovává žáky, rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a osobnost.

Výhody při výběrovém řízení:

·        praxe na pozici učitel/ka 1. stupně, 3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·        odpovídající platové ohodnocení + odměny

·        zázemí silné a stabilní organizace

·        závodní stravování

·        příspěvek na sport/ kulturu

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Základní škola Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 79201 Bruntál.

Kontaktní pracovník: Barbora Holbová, e-mail: kancelar@zspetrin.cz

 

Termín pohovoru: k pohovoru budete pozváni individuálně na základě přijatých žádostí.

 

Výběrové řízení bude probíhat v ředitelně školy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3. patro).

 

Platové podmínky: 12. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Termín nástupu: 1. 9. 2023

 

Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis). Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.